• 10.ročníka Victoria Natural Cup

     • Vyvrcholenie kulturistickej sezóny sa tento rok konalo v Šali.

      Jubilejného 10.ročníka Victoria Natural Cup-u boli súčasťou aj naše šikovné kaderníčky s pani majsterkou Andreou Mikovou, ktoré tvorili účesy pre súťažiace dámy.

      K výhre v súťaži fitnesiek blahoželáme našej majsterke odborného výcviku Anete Gyuríkovej.

     • Deň európskych jazykov

     • Témou boli zaujímavosti z nemeckej, anglickej a slovenskej gastronómie.  Naši prváci si vyskúšali znalosti v kvíze a zaujímavé myšlienkové mapy vznikli počas aktivity v skupinkách.

     • Deň poľa kukurice a slnečnice

     • Dňa poľa kukurice a slnečnice, organizovala firma SAGROP Šaľa.

      Na podujatí čakali našich žiakov zaujímavé prezentácie pokusov, prezentácia agrodronu a majstrovstvá v orbe.

     • Hubertova jazda žiakov 2023

     • Hubertova jazda sa bude konať 11.10.2023 o 10:00 hod.

      Kto sa zapíše do galérie víťazov Hubertovej jazdy tento rok? Skúšobné kolo naše tretiačky zvládli.

     • Kurz - Tejpovanie koní

     • TEJPOVANIE koní - jeho využitie a princíp, technika lepenia a praktická ukážka boli dnešnou témou, ktorej sme sa venovali s Mgr. Zsuzsannou Méhes, EEBW z EQUINIMA horse rehab.

     • Jesenná bonitácia koní 2023

     •  20. 9. 2023 sa na našej škole konala už tradičná udalosť chovateľských zariadení - jesenná bonitácia koní.

      Naše pozvanie prijali predseda NSK Ing. Branislav Becík PhD., predsedníčka rady školy a poslankyňa NSK Mgr. Ildikó Agócs Körösi, člen rady školy a poslanec NSK Zsolt Baranyay, poslanec NSK Robert Tölgyesi, Ing. Zdeno Malík za Slovenskú jazdeckú federáciu a riaditeľka Regionálnej a potravinovej správy v Šali MVDr.Svetlana Laczkóová.

      Naše žiačky 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ - chov koní a jazdectvo predviedli kone, ktorá má škola v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo svojej správe.

      Predvedených bolo 31 koní všetkých vekových kategórií. Komisia posúdila kondičný a zdravotný stav ako i ďalšie využitie predvedených koní. Do školskej rodiny bol zaradený aj nový mladý párik - žrebček Picobello a kobyla Charlotte - za ktoré ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

      Žiadny kôň nebol určený na predaj.

     • Biela pastelka 2023

     • Skvelý pocit a podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Boli sme pri tom. Pomáhame pomáhať!

      Dievčatá ĎAKUJEME!

     • Výstava "Kôň 2023" - súťaž v predvádzaní koní

     • Na výstave "Kôň 2023" v Trenčíne-Nozdrkovciach, v rámci ktorej sa konala 9. septembra 2023 aj súťaž žiakov SOŠ v predvádzaní koní sme nemohli chýbať ani my.
      Na družstvo pod vedením Romana Mladého tvorili Rebeka Veberova, Alexa Corradi a Nina Drozdová.
      Tento rok sme dali možnosť zasúťažiť si aj žiačkam z nižších ročníkov študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.
      Náš tím skvele podržala naša nádejná maturantka a skúsená parkúrová jazdkyňa Rebeka Veberová. Rebeka aj družstvo si odniesli medailu, oveľa dôležitejšie však pre nás je, že žiačky získali neoceniteľné skúseností, ktoré svojej ďalšej profesionálnej príprave a neskôr kariére určite zúročia.
      Dievčatá, ďakujeme za krásnu prezentáciu školy, boli ste skvelé!
      Ďakujeme aj pánovi majstrovi Roman Mladý za prípravu dievčat na súťaž.

      Ďakujeme aj organizátorom súťaže -  Zväzu chovateľov koní na Slovensku a JK Cedos Trenčín-Nozdrkovce a odbornej porote.
      V neposlednom rade naše veľké  ĎAKUJEME  patrí aj nášmu pánovi predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislavovi Becíkovi za podporu školy!

      Fotky sú stiahnuté z webovej stránky:

      https://www.horses.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=955:fotogaleria-ko-2023-kategorie-1-8&catid=91, kde nájdete aj celú galériu

     • Vitaj školský rok 2023/2024!

     • Prajeme všetkým našim žiakom pedagógom i ostatným zamestnancom školy pokojný, pohodový a úspešný školský rok 2023/2024!

      Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním!

     • Informácia k otvoreniu školského roka 2023/2024

     • Stredná odborná škola chovu koní a služieb oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať v pondelok 4. 9. 2023 v areáli školy na Kráľovskej č. 48 v kmeňových triedach o 8:00 hod.

     • Školská jedáleň

     • Pondelňajšie raňajky (resp. raňajky deň po nástupe do školského internátu) sú ODHLÁSENÉ.

      Stravovanie žiakov začína 4.9.2023 obedom. Ostatné jedlá sú pre žiakov prihlásené automaticky

      Jedálny lístok je zverejnený na EduPage.