• SOČ


    • Koordinátorom SOČ je Ing. Anikó Vágóová

     Víťazom školského kola v školskom roku 2021/2022 sa stala Miriam Kmeťová, ktorá postupuje do krajského kola.

     V krajskom kole SOČ sa Miriam Kmeťovása v  kategórii Poľnohospodárstvo umiestnila na 3. mieste.

     Blahoželáme!