• Jesenná bonitácia koní 2023

     •  20. 9. 2023 sa na našej škole konala už tradičná udalosť chovateľských zariadení - jesenná bonitácia koní.

      Naše pozvanie prijali predseda NSK Ing. Branislav Becík PhD., predsedníčka rady školy a poslankyňa NSK Mgr. Ildikó Agócs Körösi, člen rady školy a poslanec NSK Zsolt Baranyay, poslanec NSK Robert Tölgyesi, Ing. Zdeno Malík za Slovenskú jazdeckú federáciu a riaditeľka Regionálnej a potravinovej správy v Šali MVDr.Svetlana Laczkóová.

      Naše žiačky 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ - chov koní a jazdectvo predviedli kone, ktorá má škola v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo svojej správe.

      Predvedených bolo 31 koní všetkých vekových kategórií. Komisia posúdila kondičný a zdravotný stav ako i ďalšie využitie predvedených koní. Do školskej rodiny bol zaradený aj nový mladý párik - žrebček Picobello a kobyla Charlotte - za ktoré ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

      Žiadny kôň nebol určený na predaj.

     • Biela pastelka 2023

     • Skvelý pocit a podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Boli sme pri tom. Pomáhame pomáhať!

      Dievčatá ĎAKUJEME!

     • Výstava "Kôň 2023" - súťaž v predvádzaní koní

     • Na výstave "Kôň 2023" v Trenčíne-Nozdrkovciach, v rámci ktorej sa konala 9. septembra 2023 aj súťaž žiakov SOŠ v predvádzaní koní sme nemohli chýbať ani my.
      Na družstvo pod vedením Romana Mladého tvorili Rebeka Veberova, Alexa Corradi a Nina Drozdová.
      Tento rok sme dali možnosť zasúťažiť si aj žiačkam z nižších ročníkov študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.
      Náš tím skvele podržala naša nádejná maturantka a skúsená parkúrová jazdkyňa Rebeka Veberová. Rebeka aj družstvo si odniesli medailu, oveľa dôležitejšie však pre nás je, že žiačky získali neoceniteľné skúseností, ktoré svojej ďalšej profesionálnej príprave a neskôr kariére určite zúročia.
      Dievčatá, ďakujeme za krásnu prezentáciu školy, boli ste skvelé!
      Ďakujeme aj pánovi majstrovi Roman Mladý za prípravu dievčat na súťaž.

      Ďakujeme aj organizátorom súťaže -  Zväzu chovateľov koní na Slovensku a JK Cedos Trenčín-Nozdrkovce a odbornej porote.
      V neposlednom rade naše veľké  ĎAKUJEME  patrí aj nášmu pánovi predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislavovi Becíkovi za podporu školy!

      Fotky sú stiahnuté z webovej stránky:

      https://www.horses.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=955:fotogaleria-ko-2023-kategorie-1-8&catid=91, kde nájdete aj celú galériu

     • Vitaj školský rok 2023/2024!

     • Prajeme všetkým našim žiakom pedagógom i ostatným zamestnancom školy pokojný, pohodový a úspešný školský rok 2023/2024!

      Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním!