• Ponuka pre absolventov učebných odborov,  ktorí si chcú doplniť vzdelanie a získať maturitu v externej forme štúdia

    SOŠ chovu koní a služieb v Šali otvára v šk.roku 2022/2023 externú formu 2. ročného nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách .

    Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov:

    •  klampiar – strojárska výroba, klampiar-stavebná výroba,
    •  autoopravár – mechanik, autoopravár- elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník
    •  elektromechanik – so všetkými zameraniami
    •  mäsiar, pekár, cukrár, cukrovinkár-pečivár, cukrár-kuchár, cukrár-pekár
    •  krajčír
    •  stolár, čalúnnik
    •  polygraf
    •  murár, tesár, maliar, inštalatér, podlahár, strechár
    •  agromechanizátor - opravár, záhradník,mechanizátor lesnej výroby, aranžér, rybár , chovateľ – chov koní a jazdectvo
    •  čašník-servírka, kaderník, predavač, technicko-administratívny pracovník, hostinský
    •  umelecká tvorba – všetky odbory

    Prihlášky je potrebné podať do 31.5.2022 . Tlačivo prihlášky nájdete v prílohe.

    Bližšie informácie poskytneme na : E-mail: soupsala@gmail.com,

    Sekretariát školy : t.č. +421(0)31/7702982

    prihlaska_nanadsavbove_studium.doc