KONTAKT, PODNETY, MAPA

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, podnety alebo pripomienky, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na Vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Kontaktná adresa školy:
   Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
   Štúrova 74,
   927 01 Šaľa
   Adresa školského internátu:
   Školský internát pri SOŠChKaS Šaľa,
   Kráľovská 48,
   927 01 Šaľa
    
   Telefónne čísla:
   Sekretariát +421(0)31/7702982
   Ekonomický úsek +421(0)31/7712983
   Školský internát +421(0)31/7714085
   Školská jedáleň +421(0)31/7712320 
   E-mail: sossala@sossala.edupage.org
             internat@sossala.edupage.org
             jedalen@sossala.edupage.org
   IČO: 00159000
    
   Vedenie školy:
   Ing. Lívia Szabóová
   riaditeľka školy
   LiviaSzaboova@sossala.edupage.org
   Ing. Andrea Jančovičová
   zástupkyňa riaditeľky školy 
   AndreaJancovicova
   @sossala.edupage.org
   Mgr. Roman Mladý
   vedúci chovu koní
   RomanMlady@sossala.edupage.org
   Ing. Linda Gondová
   výchovná poradkyňa
   LindaGondova
   @sossala.edupage.org
   Eleónora Petrová
   vedúca školskej jedálne
   EleonoraPetrova@sossala.edupage.org
   Bc. Magdaléna Pálová
   vychovávateľka
   MagdalenaPalova@sossala.edupage.org
   Zloženie rady školy:
   1.      Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi - predsedníčka RŠ, delegovaná NSK
   2.      Mgr. Zsolt Baranyay - delegovaný NSK
   3.      Ing. Róbert Andrási - delegovaný NSK
   4.      Ing. Michal Horný, PhD. - delegovaný za NSK
   5.      Mgr. Roman Mladý – zvolený za pedagogických pracovníkov
   6.      Mgr. Mária Legnerová – zvolená za pedagogických pracovníkov
   7.      Zuzana Palatická – zvolená za nepedagogických pracovníkov
   8.      Renáta Vörösová– zvolená za rodičov školy
   9.      Kvetoslava Moťovská  – zvolená za rodičov školy
   10.    Dana Čemezová – zvolená za rodičov školy
   11.    Sára Vyšňovská – zvolená za žiakov školy
    
    
  • Mapa