• Informácia k otvoreniu školského roka 2023/2024

     • Stredná odborná škola chovu koní a služieb oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať v pondelok 4. 9. 2023 v areáli školy na Kráľovskej č. 48 v kmeňových triedach o 8:00 hod.

     • Školská jedáleň

     • Pondelňajšie raňajky (resp. raňajky deň po nástupe do školského internátu) sú ODHLÁSENÉ.

      Stravovanie žiakov začína 4.9.2023 obedom. Ostatné jedlá sú pre žiakov prihlásené automaticky

      Jedálny lístok je zverejnený na EduPage.

     • Prázdninová pochvala patrí aj našim kaderníčkam

     • Naša veľká prázdninová pochvala patrí aj našim šikovným dievčatám učebného odboru kaderníčka, ktoré aj cez letné prázdniny skrášľovali klientov domova dôchodcov v Šali!

      Dominika a Vaneska ďakujeme že aj touto cestou šírite dobré meno školy!

     • Jazdecké dianie naozaj nepozná prázdninový oddych

     • Na 2. ročníku Santiaga Cup v Poľnom Kesove úspešne zabojovala aj naša šikovná žiačka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Bibiána Tkáčiková.

      Biba, srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

     • Agrokomplex 2023 aj našou účasťou

     • Náš tím poskytol všetkým záujemcom informácie o možnostiach štúdia, študijných a učebných odboroch na našej škole , ako aj o možnostiach uplatnenia sa našich absolventov a v neposlednom rade o programe Erasmus+.

     • Jazdecké dianie nepozná prázdninový oddych...

     • Naša šikovná žiačka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Maťka Dušková trávi celé leto v dostihovom tréningu u pána Štangela - v súčasnosti najúspešnejšieho dostihového trénera na Slovensku.

      foto: Anton Martinec

     • Prípravná návšteva v programe Erasmus+ na stredomorskom ostrove Malta

     • Jednou z hlavných myšlienok mobilitného programu je poznávanie európskych kultúr a hodnôt počas odborných mobilít žiakov.

      Náš tím školy už umožnil stovkám našich žiakov vycestovať do rôznych krajín EÚ počas štúdia.

      V školskom roku 2023/2024 nadväzujeme spoluprácu s novým partnerom na stredomorskom ostrove Malta zameranú na záchranu koní, hipoterapiu, základy drezúry, horsemanship.

      Organizačne nám pomáha mobilitu zabezpečiť @switchbird_malta

       

     • Naša absolventka Miriam Kmeťová sa stala majsterkou SR vo vytrvalosti v kategórii juniori a mladí jazdci

     • Zaznamenávame ďalší jazdecký úspech, tentokrát z NŽ Topoľčianky, kde sa konali medzinárodné preteky vo vytrvalosti a Majstrovstvá SR seniorov, mladých jazdcov a juniorov

      Veľká gratulácia našej absolventke a v súčasnosti študentke SPU v Nitre Miriam Kmeťovej, ktorá sa stala majsterkou SR v kategórii juniori a mladí jazdci

      Mirka, blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

     • Drezúrny úspech našej žiačky Nikolety Magdalíkovej

     • Jazdecké dianie nepozná prázdninový oddych.

      Na súťaži Dressage Grand prix s medzinárodnou účasťou v kategórii FEI Children Preliminary A získala krásne 2.miesto naša žiačka 2.ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Nikoleta Magdalíková

      Niki, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

     • Skvelý dostihový úspech našej žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Martiny Duškovej

     • Jazdecké a dostihové dianie nepozná prázdninový oddych a tak na poslednú júlovú nedeľu do štartovacích boxov rovinových dostihov v Starom háji v Bratislave vstúpila naša žiačka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Martina Dušková na kobyle Luchadora.

      Cieľová fotografia potvrdila skvelý výsledok 2. miesta a zisk neoceniteľných skúseností, ktoré Martinka vo svojej ďalšej príprave a neskôr kariére určite zúročí.

      Spolupráca v súčasnosti najúspešnejším slovenským dostihovým trénerom Mariánom Štangelom priniesla cielený výsledok – účasť žiakov a reprezentácia školy na oficiálnych dostihoch.

      Kobylu do dostihov zapožičal známy redaktor televízie JOJ Peter Petrus, ktorý je vášnivým turfmanom a majiteľom niekoľkých dostihových koní zverených do tréningu Mariána Štangela.

      Aj takýmito príležitosťami naša škola buduje základy úspešnej kariéry svojich absolventov.

      Odbornosť pedagógov, zanietenosť žiakov a spolupráca s najúspešnejšími je cestou k profesionálnym úspechom po ktorej kráča SOŠ chovu koní a služieb v Šali 365 dní v roku.