• Jesenná bonitácia koní 2023

     •  20. 9. 2023 sa na našej škole konala už tradičná udalosť chovateľských zariadení - jesenná bonitácia koní.

      Naše pozvanie prijali predseda NSK Ing. Branislav Becík PhD., predsedníčka rady školy a poslankyňa NSK Mgr. Ildikó Agócs Körösi, člen rady školy a poslanec NSK Zsolt Baranyay, poslanec NSK Robert Tölgyesi, Ing. Zdeno Malík za Slovenskú jazdeckú federáciu a riaditeľka Regionálnej a potravinovej správy v Šali MVDr.Svetlana Laczkóová.

      Naše žiačky 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ - chov koní a jazdectvo predviedli kone, ktorá má škola v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo svojej správe.

      Predvedených bolo 31 koní všetkých vekových kategórií. Komisia posúdila kondičný a zdravotný stav ako i ďalšie využitie predvedených koní. Do školskej rodiny bol zaradený aj nový mladý párik - žrebček Picobello a kobyla Charlotte - za ktoré ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

      Žiadny kôň nebol určený na predaj.

     • Biela pastelka 2023

     • Skvelý pocit a podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Boli sme pri tom. Pomáhame pomáhať!

      Dievčatá ĎAKUJEME!

     • Výstava "Kôň 2023" - súťaž v predvádzaní koní

     • Na výstave "Kôň 2023" v Trenčíne-Nozdrkovciach, v rámci ktorej sa konala 9. septembra 2023 aj súťaž žiakov SOŠ v predvádzaní koní sme nemohli chýbať ani my.
      Na družstvo pod vedením Romana Mladého tvorili Rebeka Veberova, Alexa Corradi a Nina Drozdová.
      Tento rok sme dali možnosť zasúťažiť si aj žiačkam z nižších ročníkov študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.
      Náš tím skvele podržala naša nádejná maturantka a skúsená parkúrová jazdkyňa Rebeka Veberová. Rebeka aj družstvo si odniesli medailu, oveľa dôležitejšie však pre nás je, že žiačky získali neoceniteľné skúseností, ktoré svojej ďalšej profesionálnej príprave a neskôr kariére určite zúročia.
      Dievčatá, ďakujeme za krásnu prezentáciu školy, boli ste skvelé!
      Ďakujeme aj pánovi majstrovi Roman Mladý za prípravu dievčat na súťaž.

      Ďakujeme aj organizátorom súťaže -  Zväzu chovateľov koní na Slovensku a JK Cedos Trenčín-Nozdrkovce a odbornej porote.
      V neposlednom rade naše veľké  ĎAKUJEME  patrí aj nášmu pánovi predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislavovi Becíkovi za podporu školy!

      Fotky sú stiahnuté z webovej stránky:

      https://www.horses.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=955:fotogaleria-ko-2023-kategorie-1-8&catid=91, kde nájdete aj celú galériu

     • Vitaj školský rok 2023/2024!

     • Prajeme všetkým našim žiakom pedagógom i ostatným zamestnancom školy pokojný, pohodový a úspešný školský rok 2023/2024!

      Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním!

     • Informácia k otvoreniu školského roka 2023/2024

     • Stredná odborná škola chovu koní a služieb oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať v pondelok 4. 9. 2023 v areáli školy na Kráľovskej č. 48 v kmeňových triedach o 8:00 hod.

     • Školská jedáleň

     • Pondelňajšie raňajky (resp. raňajky deň po nástupe do školského internátu) sú ODHLÁSENÉ.

      Stravovanie žiakov začína 4.9.2023 obedom. Ostatné jedlá sú pre žiakov prihlásené automaticky

      Jedálny lístok je zverejnený na EduPage.

     • Prázdninová pochvala patrí aj našim kaderníčkam

     • Naša veľká prázdninová pochvala patrí aj našim šikovným dievčatám učebného odboru kaderníčka, ktoré aj cez letné prázdniny skrášľovali klientov domova dôchodcov v Šali!

      Dominika a Vaneska ďakujeme že aj touto cestou šírite dobré meno školy!

     • Jazdecké dianie naozaj nepozná prázdninový oddych

     • Na 2. ročníku Santiaga Cup v Poľnom Kesove úspešne zabojovala aj naša šikovná žiačka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Bibiána Tkáčiková.

      Biba, srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

     • Agrokomplex 2023 aj našou účasťou

     • Náš tím poskytol všetkým záujemcom informácie o možnostiach štúdia, študijných a učebných odboroch na našej škole , ako aj o možnostiach uplatnenia sa našich absolventov a v neposlednom rade o programe Erasmus+.

     • Jazdecké dianie nepozná prázdninový oddych...

     • Naša šikovná žiačka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Maťka Dušková trávi celé leto v dostihovom tréningu u pána Štangela - v súčasnosti najúspešnejšieho dostihového trénera na Slovensku.

      foto: Anton Martinec

     • Prípravná návšteva v programe Erasmus+ na stredomorskom ostrove Malta

     • Jednou z hlavných myšlienok mobilitného programu je poznávanie európskych kultúr a hodnôt počas odborných mobilít žiakov.

      Náš tím školy už umožnil stovkám našich žiakov vycestovať do rôznych krajín EÚ počas štúdia.

      V školskom roku 2023/2024 nadväzujeme spoluprácu s novým partnerom na stredomorskom ostrove Malta zameranú na záchranu koní, hipoterapiu, základy drezúry, horsemanship.

      Organizačne nám pomáha mobilitu zabezpečiť @switchbird_malta

       

     • Naša absolventka Miriam Kmeťová sa stala majsterkou SR vo vytrvalosti v kategórii juniori a mladí jazdci

     • Zaznamenávame ďalší jazdecký úspech, tentokrát z NŽ Topoľčianky, kde sa konali medzinárodné preteky vo vytrvalosti a Majstrovstvá SR seniorov, mladých jazdcov a juniorov

      Veľká gratulácia našej absolventke a v súčasnosti študentke SPU v Nitre Miriam Kmeťovej, ktorá sa stala majsterkou SR v kategórii juniori a mladí jazdci

      Mirka, blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

     • Drezúrny úspech našej žiačky Nikolety Magdalíkovej

     • Jazdecké dianie nepozná prázdninový oddych.

      Na súťaži Dressage Grand prix s medzinárodnou účasťou v kategórii FEI Children Preliminary A získala krásne 2.miesto naša žiačka 2.ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Nikoleta Magdalíková

      Niki, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

     • Skvelý dostihový úspech našej žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Martiny Duškovej

     • Jazdecké a dostihové dianie nepozná prázdninový oddych a tak na poslednú júlovú nedeľu do štartovacích boxov rovinových dostihov v Starom háji v Bratislave vstúpila naša žiačka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Martina Dušková na kobyle Luchadora.

      Cieľová fotografia potvrdila skvelý výsledok 2. miesta a zisk neoceniteľných skúseností, ktoré Martinka vo svojej ďalšej príprave a neskôr kariére určite zúročí.

      Spolupráca v súčasnosti najúspešnejším slovenským dostihovým trénerom Mariánom Štangelom priniesla cielený výsledok – účasť žiakov a reprezentácia školy na oficiálnych dostihoch.

      Kobylu do dostihov zapožičal známy redaktor televízie JOJ Peter Petrus, ktorý je vášnivým turfmanom a majiteľom niekoľkých dostihových koní zverených do tréningu Mariána Štangela.

      Aj takýmito príležitosťami naša škola buduje základy úspešnej kariéry svojich absolventov.

      Odbornosť pedagógov, zanietenosť žiakov a spolupráca s najúspešnejšími je cestou k profesionálnym úspechom po ktorej kráča SOŠ chovu koní a služieb v Šali 365 dní v roku.