• Prezenčné vyučovanie pokračuje 10. januára 2022

     • Na základe informácií zverejnených MŠVVaŠ SR oznamujeme, že prezenčná výučba  pre všetkých žiakov školy začne 10.1.2022 podľa riadneho rozvrhu hodín. Škola sa bude riadiť Školským semaforom. Pred nástupom do školy po prázdninách zákonný zástupca podáva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage. Zákonný zástupca žiaka, ktorý prevzal samotesty zo školy, má tiež povinnosť nahlásiť cez Edupage použitie každého samotestu. V škole budú zároveň pre žiakov podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška.

     • Vianočné prianie

     • Všetkým našim žiakom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme krásne sviatky. Prežite ich v zdraví a v pohode s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Nový rok nech prinesie všetko dobré, nové výzvy, priateľstvá, úspechy  a radosti...

     • Vo vianočnej pekárni...

     • Ako vo vianočnej pekárni to na chodbách školy rozvoniavalo v predvianočnom čase. Nech sa páči, pokochajte sa aj vy prácou našich šikovníkov pod vedením pána majstra odborného výcviku, Dušana Petrovského

     • Stužkovanie našich štvrtákov

     • Dňa 25.novembra 2021 sa v našej škole odovdzávali stužky nádeje našim budúcim maturantom v odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.Pre epidemiologickú sitáciu sa tento slávnostný akt uskutočnil  v komornej atmosfére.

      Našim maturantom prajeme pevné zdravie a šťastnú ruku pri výbere otázok v skúške dospelosti !

     • OZNAM!

     • OZNAM!

      RÚVZ so sídlom v Nitre v zmysle zverejnenej Vyhlášky 286 nariaďuje zákaz prezenčného vzdelávania pre stredné odborné školy v okrese Šaľa s účinnosťou od štvrtka 9.decembra 2021. 

      Z tohto dôvodu naši žiaci prechádzajú od 9.12.2021 na dištančné vzdelávanie.

      Príloha: Vyhláška RÚVZ 286