• Kurz pedagógov v portugalskej Brage v rámci programu Erasmus+

     • Mgr. Mária Legnerová a Mgr. Judita Slatinová ukončili svoje tohtoročné vzdelávanie v rámci programu Erasmus+  v portugalskej Brage.

      Získali certifikát o absolvovaní STEM-kurzu, ale hlavne mnoho skuseností, vedomostí, nápadov, krásnych zážitkov a nových priateľov.

     • Zvoní...

     • Prajeme všetkým našim žiakom a ich rodičom pokojné a krásne leto, plné oddychu a zážitkov!

      Vidíme sa v septembri!

     • Školský rok pomaly končí, aktivity školy pokračujú...

     • Dnes odlieta 5 šikovných úspešne zmaturovaných dievčat študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo na stáž Erasmus+ na slnečný juh Španielska, čarovnej Adalúzie, mesta Málaga

      Partnerom školy je drezúrny klub Club Hípico el Ranchito

      Prajeme im príjemný pobyt a načerpanie nových vedomostí, zručností a atmosféry tejto krajiny.

      Aj toto je #Erasmusplus na našej škole!

     • Andrej Takáč získal striebornú medailu na Special Olympics Word Games Berlin 2023

     • Na plnenie snov nie je nikdy neskoro...

      Potrebná je hlavne obrovská snaha ich uskutočniť, nikdy sa nevzdávať pri neúspechoch, neochvejná vytrvalosť, neskutočná odvaha a pokora.

      A potom to môže dopadnúť tak, ako sa to podarilo nášmu Andrejovi Andrej Banos na Special Olympics World Games 2023 v Berlíne - úžasné 2. miesto a skvelé 4. miesto!

      Srdečne blahoželáme!

     • Kalokagatia 2023

     • Naše dievčatá študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa 21.6.2023 zúčastnili v Nitre Župnej kalokagatie.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Outdoor Jumping Dunajský Klátov - parkúrové preteky

     • Dnes nás reprezentovali: Kristína Pšenáková, Alexa Corradi, Bibiána Tkáčiková, Nina Drozdová

      Výsledky: Kristína Pšenáková - 1. miesto, Nina Drozdová - 2. miesto, Bibiána Tkáčiková - 5. miesto!

      Dievčatá srdečne blahoželáme!

     • Záverečné skúšky aj so zástupcami RÚZ

     • 15.6. -16.6.2023 patril našim tretiakom a záverečným skúškam, kde mohli preukázať svoje získané vedomosti a zručnosti aj za prítomnosti delegovaných zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov: Monika Betáková - pre učebný odbor kaderník, Ondrej Kožuch - pre učebné odbory kuchár, čašník a Ing. Zdeno Malík delegovaný SPPK pre učebný odbor chovateľ - chov koní a jazdectvo.

      Všetkým našim úspešným absolventom blahoželáme!

     • Oceňovanie najúspešnejších žiakov SŠ okresu Šaľa

     • "Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je výsledkom prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu."

      Colin Powell

      Naše žiačky študijného odboru agropodniaknie - chov koní a jazdectvo Alexa Corradi, Bibiana Tkáčiková a Kristína Pšenáková, si dnes z rúk pána primátora Jozefa Belického a vedúcej Spoločného školského úradu v Šali Mariany Takáčovej prevzali ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl okresu Šaľa.

      Ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy a sme na vás veľmi hrdí!

     • Celoslovenské Dni poľa v Oponiciach - 5.6.2023

     • Aj naša škola sa prezentuje na celoslovenských dňoch poľa v Oponiciach.

      Naše žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo pozdravil aj Branislav Becík predseda NSK, minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš a rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová.

     • Žiacke preteky a MDD s deťmi zo ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa

     • Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom...

      Dnes sme si takéto lepšie miesto urobili v areáli našej školy a Medzinárodný deň detí sme oslávili Júnovými žiackymi pretekmi spolu s našimi kamarátmi - piatakmi a ich milou pani učiteľkou Monikou Benešovou zo ZŠ s MŠ? Bernolákova 1, Šaľa. Boli super divákmi, zasúťažili si s našimi tretiačkami, tí najodvážnejší sa povozili na koni, počas pikniku si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili naši šikovní kuchári a veríme, že sa im u nás páčilo.

      Pre naše deti bol tento deň výnimočný tým, že vedenie školy a naši úžasní majstri Roman Mladý a Zuzana Magdinová pre ne zorganizovali parkúrové a drezúrne preteky - "Júnovky".

      V drezúrnom preteku zvíťazila žiačka I.E triedy Nikoleta Magdalíková a v parkúrovom žiačka II.E triedy Sára Jašová Samozrejme, aj ostatné súťažiace dievčatá podali fantastické výkony.

      Ďakujeme poslankyni NSK a predsedníčke Rady školy Ildikó Agócs Kőrösi , ktorá prijala naše pozvanie a zároveň dekorovala víťazov. Aj touto cestou jej ďakujeme za účasť na akciách školy a úprimný záujem o naše aktivity.

      Sme veľmi vďační pánovi Magdalíkovi za sponzorovanie tejto krásnej akcie a v neposlednom rade našim šikovným a pracovitým žiakom, ktorí pomohli s prípravou celých pretekov .

      A samozrejme, našej skvelej pani riaditeľke, ktorá to má všetko na svedomí.

      Deti sú našou budúcnosťou, súčasne nám pripomínajú minulosť, na ktorú sme už takmer zabudli. Obdivujeme ich úprimnú radosť a smejeme sa na ich hrách.

      Prajeme vám len to najlepšie k Vášmu dnešnému sviatku!

     • 5. ročník Dňa mladého farmára v Krásnej Lúke

     • 4.6.2023 sa v obci Krásna Lúka v Prešovskom kraji konal 5. ročník Dňa mladého farmára, ktorého hlavnou myšlienkou je osloviť deti, mladých ako aj širokú verejnosť k pozitívnemu vzťahu k farmárčeniu a k poľnohospodárstvu ako takému, ale tiež spropagovať tradície a život na vidieku.

      Zastúpenie tu mala aj naša škola v osobe víťazky NAJ agro dievča 2023 Kristína Pšenáková

      Kristínke ďakujeme za prezentáciu školy i odboru, ktorý študuje.

     • Modrý gombík

     • Keďže smútok, strach a utrpenie nepoznajú hranice, aj my sme sa zapojili do zbierky UNICEF-Modrý gombík.

      Ďakujeme za príspevky a Karolínke a Diane za aktivitu.

     • Ponuka pre absolventov učebných odborov na doplnenie vzdelania s možnosťou získania maturity v externej forme štúdia

     • SOŠ chovu koní a služieb v Šali otvára v šk.roku 2023/2024 externú formu 2. ročného nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.


      Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov:

      • klampiar – strojárska výroba, klampiar-stavebná výroba,
      • autoopravár – mechanik, autoopravár- elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník
      • elektromechanik – so všetkými zameraniami
      • mäsiar, pekár, cukrár, cukrovinkár-pečivár, cukrár-kuchár, cukrár-pekár
      • krajčír
      • stolár, čalúnnik
      • polygraf
      • murár, tesár, maliar, inštalatér, podlahár, strechár
      • agromechanizátor - opravár, záhradník,mechanizátor lesnej výroby, aranžér, rybár ,
      • chovateľ – chov koní a jazdectvo
      • čašník-servírka, kaderník, predavač, technicko-administratívny pracovník, hostinský
      • umelecká tvorba – všetky odbory

      Prihlášky je potrebné podať do 31.5.2023 . Tlačivo prihlášky nájdete v prílohe.
      Bližšie informácie poskytneme na :

      E-mail: sossala@sossala.edupage.org
      Sekretariát školy : t.č.+421(0)31/7702982

      Prihláška na nadstavbové štúdium