• Modrý gombík

     • Keďže smútok, strach a utrpenie nepoznajú hranice, aj my sme sa zapojili do zbierky UNICEF-Modrý gombík.

      Ďakujeme za príspevky a Karolínke a Diane za aktivitu.

     • "Májovky" - Prvomájové parkúrové preteky boli parádne !!!

     • ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť 1. máj u nás!

      Vážime si účasť a naše veľké ĎAKUJEME patrí: predsedovi NSK Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD., poslancom NSK - Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi (predsedníčka Rady školy), Ing. Róbertovi Tölgyesimu, Ing. Róbertovi Andrášimu a pánovi primátorovi Šale, Mgr. Jozefovi Belickému, ktorí nás poctili svojou návštevou. Veríme, že sa nechali strhnúť súťažnou atmosférou a na dnešný deň budú mať príjemné a milé spomienky.

      Ďakujeme našim jazdcom - Alexa Corradi, Nikoleta Magdalíková, Kristína Pšenáková, Nina Drozdová, Bibiana Tkáčiková a Juraj Rekeň - ktorí úspešne a so cťou reprezentovali našu školu a odniesli si "cenné kovy" , ale aj ostatným súťažiacim, ktorí k nám merali cestu, aby si zmerali sily.

      Ďakujeme našim kuchárom - družstvám: kaderníkom pod velením pani majsterky Mikovej, školskému internátu pod velením pána vedúceho Vaška a kuchárom s veliteľkou pani učiteľkou Kováčovou.

      Ďakujeme odbornej porote zloženej z pani a pánov poslancov, ktorí súťaž vo varení guláša vyhodnotili a víťazov odmenili.

      Ďakujeme našim absolventom a bývalým žiakom, ktorí nesklamali a prišli nás opäť pozrieť, pochváliť sa svojimi úspechmi, zaspomínať na staré dobré časy a potvrdiť, že májovky sú každoročnou neoficiálnou stretávkou koniarov, pretože koniari držia spolu.

      ĎAKUJEME našim šikovným a úžasným žiakom, ktorí sa podieľali na celej príprave priebehu pretekov a rodičom, ktorí k nám merali cestu zo všetkých kútov Slovenska.

      Ďakujeme rozhodcovskému zboru za ich profesionálne odvedenú prácu.

      V neposlednom rade ďakujeme všetkým našim učiteľom, ktorí prispeli veľkou mierou k úspešnému priebehu pretekov a našim skvelým majstrom Romanovi Mladému a Zuzane Magdinovej za kvalitnú prípravu nášho jazdeckého družstva.

      Kto to dnes nestihol, vidíme sa o rok v Šali!

     • Deň narcisov 2023

     • Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by chýbala...(Matka Tereza) 

      Sme hrdí na naše dievčatá zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktoré sa dnes vybrali do ulíc mesta Šaľa a počas Dňa narcisov vyzbierali pre Ligu proti rakovine 309,75€ 

      Pomáhame pomáhať!