• Príslušníci OS SR vojenského útvaru 11. brigády vzdušných síl v Nitre u nás

     • Dnes sme privítali príslušníkov OS SR z vojenského útvaru -11. brigáda vzdušných síl Nitra, ktorí participujú na projekte prípravy obyvateľstva na obranu štátu a zároveň aj na aktivitách na podporu zvýšenia povedomia študentov v oblasti OS SR a prezentácii práce profesionálnych vojakov.

      V rámci tohto projektu sa dnešná akcia niesla v znamení besedy, odbornej prezentácie praktických zručností a zaujímavej diskusie s našimi žiakmi. 

     • Stáž Erasmus+ v maďarskej Bábolne začína

     • V termíne 20. marca - 5. apríla 2023 sa 4 naše žiačky študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastňujú odborných mobilít v maďarskej Bábolne. Veríme, že aj na základe dlhoročnej spolupráce medzi oboma školami bude pre nich mobilita kvalitným vzdelávacím zážitkom.

     • Preventisti krajského riaditeľstva PZ u nás

     • 22.3.2023 sme privítali príslušníčky Krajského riaditeľstva PZ v Nitre z oddelenia komunikácie a prevencie.

      Naše žiačky prvého a štvrtého ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo vďaka nim získali cenné informácie ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti

     • Stáž Erasmus+ v Írsku úspešne ukončená

     • V rámci programu Erasmus+  sa naše žiačky studijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo v čase od 20. februára do 12. marca 2023 opäť zúčastnili študijného pobytu v RACE Academy v írskom Kildare -  akadémii  špecializovanej na dostihové jazdenie a tréning dostihových koní.

      Počas 19 dní si naše žiačky vyskúšali prácu v dostihovej stajni, podieľali sa na výcviku dostihových koní a ošetrovaní plemena anglický plnokrvník, ktoré bolo cielene vyšľachtené pre dostihovú a pretekársku kariéru.

      Na zlepšenie sedu dostihového jazdca mali možnosť využiť trenažér a nacvičili si aj techniku pádu z koňa. Kondičný tréning mali nastavený individuálne, podľa svojich fyzických predpokladov.

      Okrem získania nových vedomostí a zručností našim žiačkam nepochybne prospelo aj jazykové prostredie, v ktorom si precvičili praktickú aj odbornú angličtinu a overili si  úroveň svojich jazykových kompetencií.  

      Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržali tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Írsku.

      Napriek náročnému programu boli naše žiačky Írskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie od tímu RACE a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.

     • Získali sme titul ZMUDRI škola

     • Čo je ZMUDRI do škôl?

      Zmudri do škôl je rozvojový program učiteľov a žiakov, ktorý ich vedie ku kritickému mysleniu, k tomu, aby vedeli zaujať postoj, vyjadrovali sa asertívne a zároveň počúvali aj názory iných. S tímom Zmudri.sk sa naša škola stala súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých blízka a atraktívna.

      Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Judite Slatinovej, že sme aj vďaka jej zanietenosti "zmúdreli" a opäť sme priniesli našim žiakom niečo nové do vyučovacieho procesu.