• Zvýšenie stravnej jednotky v ŠJ

     • Na základe prijatia VZN NSK č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré vychádzalo z dokumentu MŠVVaŠ SR "Finančné pásma na nákup potravín od 1.1.2023 (skupina A) a (skupina B)", riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa od 01.03.2023 nasledovne:

      Raňajky                    0,90  €

      Desiata                     0,75 €

      Obed                         1,90 €

      Večera                      1,75 €

      Spolu                        5,30 € + 0,75 € režijné náklady = 6,05 € 

     • Stáž Erasmus+ v Kildare (Írsko)

     • Náš #ErasmusPlus pokračuje a my opäť posielame naše šikovné dievčatá do sveta.

      V čase od 20.2. do 12.3.2023 sa 5 našich žiačok študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastňuje kvalitnej jazdeckej stáže v Írsku - v Racing Academy And Centre Of Education.

      #Erasmus+ to sú nové výzvy nové vedomosti a skúsenosti v odbore , zdokonalenie sa v cudzom jazyku, spoznávanie nových ľudí , kultúry a krajiny

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       Tlačivo s vyplnenými údajmi na darovanie 2 % z dane pre občianske združenie Rodičovského združenia SOŠ je možné stiahnuť tu:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy
     • Fašiangová akadémia

     • Fašiangy, Turíce,Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude...

      Vonku je možno chladno, ale my sme sa dnes celkom pekne zahriali na fašiangovej akadémii.Po prezentáciách o fašiangových zvykoch, jedlách a maskách či karnevaloch si naši žiaci overili svoje vedomosti v kvíze. Nasledovali zábavné súťaže - napr.súťaž o najlepšiu rýmovačku, najdlhšiu šupku z jablka, papierovú reťaz. Pripomenuli sme si Popolušku a zatancovali si s balónmi a vyhodnotili aj najkrajšiu masku. Gratulujeme 1.E, ktorá v súťažiach nazbierala najviac bodov a Anabele Mydlárovej za perfektné prestrojenie. A aby sme nezabudli - za výýýborné fašiangové občerstvenie ďakujeme našim dievčatám - kuchárkam a pánovi majstrovi Dušanovi Petrovskému.

     • Odborná exkurzia - Jazdecká polícia v Pezinku

     • Dnes žiaci 1.E a 4.E triedy študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo navštívili Areál Rozálka v Pezinku, ktorý je zároveň sídlom výcviku odboru hipológie prezídia Policajného zboru SR - Jazdeckej polície. Okrem odbornej prednášky a komentovanej prehliadky stajní policajti a policajtky odpovedali na zvedavé otázky svojich (možno) budúcich kolegýň z našich radov a predviedli ukážky výcviku policajných koní. Naše dievčatá rady priložili ruku k dielu a pomohli pri výcviku ako demonštranti. Odborná exkurzia na jednotku!

     • Michaela Honzová na besede o práci ošetrovateľa koní vo svete

     • Dnes k nám opäť zavítala naša absolventka Miša Honzová, ktorá našla svoje uplatnenie ako ošetrovateľka koní a precestovala veľa krajín Európy, momentálne sa chystá do USA.

      S našimižiakmi sa podelila o svoje skúsenosti podelila a poskytla im aj mnoho cenných informácií.

     • Jarné prázdniny

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 17. február 2023 (piatok)
      • Termín prázdnin: 20. február 2023 (pondelok) až 24. február 2023 (piatok)
      • Začiatok vyučovania: 27. február 2023 (pondelok)
      • Nástup na školský internát je 26. február 2023 (nedeľa) od 16.00 hod.