• Deň otvorených dverí je za nami...

     • 17.januára sme opäť otvorili dvere a privítali záujemcov o štúdium na našej škole.

      Po úvodných informáciách o možnostiach štúdia na našej škole, zapojení našej školy v programe #Erasmus+ a ďalších aktivitách školy sa  záujemcovia zúčastnili hodiny anglického jazyka, v učebni odborných predmetov si vypočuli, ako vidia školu naši žiaci a pozreli si priestory školského internátu.

      Na úseku odborného výcviku predvádzali svoje zručnosti naši šikovní žiaci a majstri odborného výcviku poskytovali odpovedali na zvedavé otázky.

     • Deň otvorených dverí - 17.1.2023 (utorok)

     • Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 17.1.2023 s nasledovným programom:

       

      9:00 - 10:30 hod. prezentácia študijných a učebných odborov školy v budove školy na Kráľovskej u. 48, Šaľa

      4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo (4-študijný odbor)

      4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo (3-ročný učebný odbor)

      6444 H čašník, servírka (3-ročný učebný odbor)

      6445 kuchár (3-ročný učebný odbor)

      6456 H kaderník (3-ročný učebný odbor)

      4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný odbor)

      6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné nadstavbové štúdium)

       

      prehliadka učební teoretického vyučovania a učební odborného výcviku

      prehliadka  školského internátu

       

      10:30 - 12:00 hod. ukážka jazdeckého umenia a povelovej techniky v areáli na Štúrovej 74, Šaľa (pre záujemcov o študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebný odbor 4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo)

      Tešíme sa na Vás! 

       

     • Vianočné prázdniny

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22.12. 2022 (štvrtok)
      • Termín prázdnin: 23.12 2022 (piatok) až 8. január 2023 (nedeľa)
      • Začiatok vyučovania: 9. január 2023 (pondelok)
      • Nástup na školský internát je 8.1.2022 (nedeľa) od 16.00 hod.