• Stravovacia komisia školy

     • Za zamestnancov školy:

      Mgr. Vlasta Kováčová - učiteľka odborných predmetov - predsedníčka SK

      Mgr. Ivan Vaško - hlavný vychovávateľ na ŠI

      Eleonóra Petrová - vedúca ŠJ

       

      za žiakov školy:

      Blanka Baranyovics - III.A

      Laura Volterová - III.A

      MIroslava Orolínová - IV.E

      Stella Kováčová - I.E

      Vanesa Bónová - II.E

       

     • Náš žiak A. Takáč získal nomináciu na Svetové hry špeciálnych olympiád Berlín 2023

     • Tešíme sa z úspechu nášho žiaka 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Andreja Takáča, ktorým je nominácia na Svetové hry špeciálnych olympiád Berlín 2023, kde bude reprezentovať Slovenskú republiku, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Šaľa, našu školu a hlavne seba.

       Andrej, prajeme správne načasovanie formy a budeme ti držať palce!

     • Naše kaderníčky priniesli do Domova dôchodcov v Šali Vianočné prekvapenie

     • ❤️🎄„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ Albert Einstein

       

      👉Sme hrdí na naše kaderníčky a kaderníkov, ktorí pravidelne prichádzajú medzi seniorov DD v Šali.

      👉V tomto predvianočnom čase im opäť upravili účesy a priniesli im aj maličkosti, ktoré im s láskou pripravili a zabalili.

      👉Všetkým obyvateľom zariadenia prajeme hlavne veľa-veľa zdravia a krásne sviatky 🎄❤️😍

       

      „Nesnažte sa byť len úspešní. Snažte sa byť hlavne ľuďmi, ktorí majú hodnotu.“ Albert Einstein

       

     • Pre seniorov Domova dôchodcov v Šali sme pripravili 29 ks krabíc od topánok plných lásky

     • "Darovať, to znamená, akoby si preklenul most cez priepasť samoty." (A. de Saint- Exupéry)

      Vážení rodičia, milí žiaci, milí kolegovia ďakujeme za príspevky do krabičiek plných lásky.

      Ako niekto múdry raz povedal, dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie

      ĎAKUJEME pani majsterke A. Mikovej za odvedenú prácu školského koordinátora ako aj našim šikovným kaderníčkam za pomoc!

      ĎAKUJEME aj Monike Morovicsovej za pomoc, prebratie a odvoz našich 29 ks krabíc plných lásky.

      Veríme, že potešia!

     • Staroveká Čína z dielne 1.E

     • Dievčatá z 1.ročníka študijného odboru agropodnikanie-chov koní a jazdectvo dnes prezentovali svoje projekty z dejepisu.

      Vybrali si tému Staroveká Čína a majstrovsky sa jej chopili okrem krásnej realizácie aj perfektne odprezentovali.

     • Na škole sme privítali ďalšieho nášho úspešného absolventa - skvelého kováča, podkúvača Benjamína Németha

     • 30.11.2022 sme privítali na škole ďalšieho nášho úspešného absolventa, skvelého kováča, podkúvača -  Benjamína Németha.

      Našim študentkám porozprával o svojom netradičnom remesle, o svojich skúsenostiach, ale aj zaujímavosti z tejto oblasti "konského života".

      Beni je tak skromný, že sa vôbec nechváli svojimi úspechmi. Ale patrí bezpochyby do tej skupiny ľudí, ktorí svoj úspech dosiahli tvrdou prácou.

      Benjamín, ďakujeme, že si prišiel. Sme hrdí, že si NÁŠ absolvent!

     • Poplatky za ubytovanie a stravu  školskom roku 2022/2023

     • Školská jedáleň

      Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa od 01.09.2022 nasledovne:

      celodenná strava:  4,03 €  

      v tom:

      raňajky:   0,73 €

      desiata:   0,60 €

      obed:       1,41 €

      večera:    1,29 €

       

      Poplatok za stravu sa uhrádza na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0030 9261

      (Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

      Záloha za stravu na mesiac september je 76,57 €. V mesiaci október s a vykoná vyrovnanie stravy ( zúčtovanie za prechádzajúci školský rok 2021/2022).

      Od novembra 2022 prosíme rodičov o zriadenie trvalých príkazov na úhradu.

      V prípade nejasností môžete kontaktovať vedúcu školskej jedálne - Eleonóra Petrová na tel. č. 031/ 771 23 20.

       

      Školský internát

      Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie žiaka v školskom internáte pri SOŠ  chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa je od 01.09.2022 v sume 25,00 €.

      Poplatok za ubytovanie sa uhrádza na číslo účtu:  SK74 8180 0000 0070 0030 9202

      ( Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

      V prípade otázok môžete kontaktovať hlavného vychovávateľa - Mgr. Ivan Vaško na tel. č. 031/ 771 40 85.