• Stáž Erasmus+ v Brage (Portugalsko)

     • Od 17.9.2022 sa naše žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo zúčastňujú v rámci programu Erasmus+ v Trote - Centro Hípico v portugalskej Brage. 

      K stáži patrí aj spoznávanie krajiny a jej kultúry. 

     • Jesenná bonitácia koní

     • 28.9.2022 sa uskutočnila tradičná jesenná bonitácia koní nášho chovu.

      Predsedom komisie bol riaditeľ Národného žrebčína v Topoľčiankach Ing. Michal Horný, PhD.

      Kone predvádzali žiaci študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ - chov koní a jazdectvo.

      Komisia skonštatovala, že kondícia a výživný stav koní  zodpovedá požiadavkám na chov koní a jazdectvo. Príprava koní, korektúry a predvádzanie žiakmi ako i odborný komentár k jednotlivým koňom zodpovedal úrovni kladenej na zariadenie pre  výchovu a vzdelanie na SOŠ so zameraním na chov koní a jazdectvo.


      K odpredaju neboli navrhnuté žiadne kone.

       

     • Spanische Hofreitschule in Wien - odborná exkurzia

     • Odbornú exkurziu Vysokej školy španielskej vo Viedni (Spanische Hofreitschule in Wien) máme úspešne za sebou.

      Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.

      Za pozvanie ďakujeme pani riaditeľke Španielskej školy vo Viedni a za sprostredkovanie pani Jarmile Červenákovej.

      Okrem verejného tréningu lipických koní sme si užili krásne počasie v historickom centre Viedne.

      Žiaci mali krásny zážitok z koní tancujúcich na klasickú hudbu.

      Za prípravu odbornej exkurzie a odborné vedenie ďakujeme našim pani učiteľkám Ing. Zuzane Magdinovej, mgr. Márii Legnerovej a Anikó Vágoovej!

     • Kôň roka 2022 - súťaž žiakov v predvádzaní koní

     • V rámci výstavy „Kôň 2022“ sa 10.9.2022 v Trenčíne - Nozdrkovciach konal ďalší ročník projektu Zväzu chovateľov koní Slovenska so strednými odbornými školami, ktoré vzdelávajú žiakov v odboroch so zameraním na chov koní a jazdectvo.

      Vo vypísanej súťaži sa posudzovalo predvedenie koňa jednotlivými žiakmi, pričom sa hodnotilo: ustrojenosť predvádzajúceho žiaka, postavenie koňa v základnom zootechnickom postoji, predvedenie koňa v kroku a kluse. Podmienkou účasti v súťaži bolo denné štúdium na SOŠ a vek od 15 do 19 rokov. Kone do súťaže si jednotliví žiaci losovali.

      Zo súťaže si 3. miesto v kategórii jednotlivec odniesla žiačka 4. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo zo SOŠ chovu koní a služieb v Šali Eliška Pišojová!

      V konkurencii stredných odborných škôl výborne prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas doterajšieho štúdia aj ďalšie naše žiačky - Nina Turňová a Miroslava Orolínová takisto žiačky 4. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.

      Celkovo sa družstvo našich dievčat pod vedením hlavného majstra Romana Mladého umiestnilo na krásnom 2. mieste!

      Nielen účasťou na športových jazdeckých podujatiach, ale aj predvedením konštitúcie a estetiky jazdeckého koňa sa rozvíja komplexná osobnosť jazdca a chovateľa koní, čo je jedným z hlavných výchovno-vzdelávacím cieľov na SOŠ chovu koní a služieb Šaľa.

       

      Dievčatám blahoželáme a Romanovi Mladému ďakujeme za prípravu!

     • OZNAM

     • Z prevádzkových a organizačných dôvodov udeľujem piatok 16.9.2022 pre žiakov školy riaditeľské voľno. Vyučovanie bude končiť v stredu 14.9.2022  5. vyučovacou hodinou.

      Nástup na školský internát je 18.9.2022 od 14:00 hod.

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 19.9.2022 podľa rozvrhu.