• 5. september 2022

     • Milí žiaci,

      1. školský deň sa začína 5. septembra 2022 o 8,00 hod. v jednotlivých triedach. 

      Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, resp. už na školský internát predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - cez EduPage alebo v písomnej podobe. 

      Nástup na školský internát je v nedeľu 4.9.2022 od 14:00 do 20:00.

      Tešíme sa na Vás! 

     • Letné aktivity školy v programe Erasmus+

     • Aj keď sme vyučovanie na SOŠ chovu koní a služieb v Šali v júni ukončili, niektoré aktivity na našej škole pokračovali ďalej aj počas letných prázdnin.

      Od 29. 6. 2022 do 19. 7. 2022 sme nadviazali na úspešnú stáž z roku 2019 v španielskej Málage a 8 našich žiačok študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa zúčastnilo odbornej mobility na ranči Club Hípico Los Caireles (www.loscaireles.es).
      Tento jazdecký klub sa nachádza v krásnom prostredí 5 minút od centra Marbelly a je zameraný predovšetkým na tréning drezúry na andalúzskych koňoch. Vzhľadom k tomu, že poskytuje jazdecké kurzy pre všetky vekové kategórie, je najvhodnejším typom prijímajúcej organizácie nielen pre osvojenie si návykov v každodennej chovateľskej prevádzke, ale aj pre získanie nových jazdeckých zručností v autentickom prostredí s ušľachtilými koňmi.
      Vzdelávací obsah stáže teda zahŕňal starostlivosť o kone, kŕmenie, čistenie, ošetrovanie a samozrejme jazdenie v rámci pracovného jazdenia i drezúrneho tréningu pod vedením majiteľa klubu Adolfa Torresa Gaspara, ktorý vysoko ocenil jazdeckú a odbornú zdatnosť našich žiačok ako aj existenciu strednej odbornej školy zameranej na chov koní a jazdectvo.
      Napriek náročnému programu boli žiačky Španielskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.
      Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržia tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Španielsku.
      Veríme, že tento nadviazaný kontakt prinesie zvýšenie záujmu našich žiakov o drezúru, ktorá je jedným z najatraktívnejších olympijských športov. Pre našich žiakov plánujeme v tradícii „drezúrnych“ mobilít v Málage a okolí pokračovať aj v ďalších rokoch a tým zvyšovať kvalitu odborného vyučovania, výcviku i obohatiť profesijný profil našich žiakov.


      Počas horúcich letných dní absolvovali pedagógovia SOŠ chovu koní a služieb v Šali aj vzdelávací kurz zameraný na inklúziu zdravotne postihnutých študentov do vzdelávacieho procesu v rámci programu Erasmus+ v portugalskom meste Braga.
      Pod záštitou partnerskej organizácie Bragamob si vymenili najnovšie skúsenosti, podnety a edukačné postupy s lektormi a kolegami z Portugalska a Turecka. Veríme, že najnovšie poznatky v oblasti inklúzie umožnia lepšiu integráciu žiakov a tým rast kvality a prístupnosti vzdelávacieho obsahu na základe individualizovaného prístupu
      pedagógov.


      Ďalšie letnou aktivitou v rámci programu Erasmus+ bola prípravná návšteva  v nemeckom meste Schkeuditz, kde v  spolupráci so združením Vitalis Gut Wehlitz pripravujeme jesennú stáž pre našich žiakov u nového partnera na zámku Gundorf v oblasti chovu koní a jazdectva.
      Pre medzinárodnú kompatibilitu je stáž plánovaná v súlade s európskymi princípmi ECVET. Projekty a moduly môžu byť implementované do odborného vzdelávania a prípravy a školských osnov vysielajúcej školy. Stáž je plánovaná podľa štandardov nemeckého systému duálneho odborného vzdelávania a prípravy.