• Ponuka pre absolventov učebných odborov na doplnenie vzdelania s možnosťou získania maturity v externej forme štúdia

     • SOŠ chovu koní a služieb v Šali otvára v šk.roku 2023/2024 externú formu 2. ročného nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.


      Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov:

      • klampiar – strojárska výroba, klampiar-stavebná výroba,
      • autoopravár – mechanik, autoopravár- elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník
      • elektromechanik – so všetkými zameraniami
      • mäsiar, pekár, cukrár, cukrovinkár-pečivár, cukrár-kuchár, cukrár-pekár
      • krajčír
      • stolár, čalúnnik
      • polygraf
      • murár, tesár, maliar, inštalatér, podlahár, strechár
      • agromechanizátor - opravár, záhradník,mechanizátor lesnej výroby, aranžér, rybár ,
      • chovateľ – chov koní a jazdectvo
      • čašník-servírka, kaderník, predavač, technicko-administratívny pracovník, hostinský
      • umelecká tvorba – všetky odbory

      Prihlášky je potrebné podať do 31.5.2023 . Tlačivo prihlášky nájdete v prílohe.
      Bližšie informácie poskytneme na :

      E-mail: sossala@sossala.edupage.org
      Sekretariát školy : t.č.+421(0)31/7702982

      Prihláška na nadstavbové štúdium

     • Maturity v sedle

     • O tom, že maturita nie je len formalita, sa dnes presvedčili naši žiaci v študjnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktorí absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky.

     • @upracmeslovensko

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa aj my zapojili do projektu Upracme Slovensko a skultúrnili okolie školy.

      Ruku k dielu priložili pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Všetkým účastníkom ďakujeme!

     • Veľkonočné prázdniny: 14.4.2022 - 19.4.2022

     • V čase od 14.4.2022 do 19.4.2022 sú Veľkonočné prázdniny. Nástup na školský internát je 19.4.2022 od 16:00 hod. Vyučovanie pokračuje 20.4.2022 podľa rozvrhu.

       

      Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. Želáme Vám, aby tieto dni naplnili Vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou. Krásne Veľkonočné sviatky!

     • Miriam Kmeťová zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo obsadila na krajskom kole SOČ 3. miesto

     • Naša šikovná maturantka Miriam Kmeťová zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo sa na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) so svojou prácou na tému "Vyhodnotenie úspešnosti arabských koní chovaných na Monty ranči vo vytrvalostnom jazdení – endurance" umiestnila na krásnom 3. mieste!

      Mirke blahoželáme k skvelému úspechu a Mirkinej konzultantke pani učiteľke Anikó Vágóovej ďakujeme za jej odborné vedenie a cenné rady!

     • Druhé číslo Kentaura práve uzrelo svetlo sveta

     • S radosťou vám oznamujeme, že po milých ohlasoch sme sa pustili aj do druhého čísla nášho školského časopisu a v pondelok vás bude čakať na katedre, dovtedy si ho môžete prelistovať aspoň tu. Ďakujeme za príspevky, tešíme sa na ďalšie.

      Prajeme krásny víkend, zdravíme z redakcie