• Blíži sa Valentín...

     • Na blížiaci sa sviatok sv. Valentína sa zodpovedne pripravujú aj naši prváci v  učebnom odbore čašník/ servírka. Pod dohľadom pani majsterky Mgr. B. Ligártovej pripravili slávnostnú tabuľu.

      Ďalšie nápady, inšpirácie a mnoho iného nájdete čoskoro v novom školskom časopise.

     • Prezenčné vyučovanie pokračuje 10. januára 2022

     • Na základe informácií zverejnených MŠVVaŠ SR oznamujeme, že prezenčná výučba  pre všetkých žiakov školy začne 10.1.2022 podľa riadneho rozvrhu hodín. Škola sa bude riadiť Školským semaforom. Pred nástupom do školy po prázdninách zákonný zástupca podáva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage. Zákonný zástupca žiaka, ktorý prevzal samotesty zo školy, má tiež povinnosť nahlásiť cez Edupage použitie každého samotestu. V škole budú zároveň pre žiakov podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška.