• Vianočné prianie

     • Všetkým našim žiakom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme krásne sviatky. Prežite ich v zdraví a v pohode s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Nový rok nech prinesie všetko dobré, nové výzvy, priateľstvá, úspechy  a radosti...

     • Vo vianočnej pekárni...

     • Ako vo vianočnej pekárni to na chodbách školy rozvoniavalo v predvianočnom čase. Nech sa páči, pokochajte sa aj vy prácou našich šikovníkov pod vedením pána majstra odborného výcviku, Dušana Petrovského

     • Stužkovanie našich štvrtákov

     • Dňa 25.novembra 2021 sa v našej škole odovdzávali stužky nádeje našim budúcim maturantom v odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.Pre epidemiologickú sitáciu sa tento slávnostný akt uskutočnil  v komornej atmosfére.

      Našim maturantom prajeme pevné zdravie a šťastnú ruku pri výbere otázok v skúške dospelosti !

     • OZNAM!

     • OZNAM!

      RÚVZ so sídlom v Nitre v zmysle zverejnenej Vyhlášky 286 nariaďuje zákaz prezenčného vzdelávania pre stredné odborné školy v okrese Šaľa s účinnosťou od štvrtka 9.decembra 2021. 

      Z tohto dôvodu naši žiaci prechádzajú od 9.12.2021 na dištančné vzdelávanie.

      Príloha: Vyhláška RÚVZ 286