• Režim dňa

    • Čas Program
     06:00 - 06:45 budíček, osobná hygiena, uloženie osobných vecí, poriadok na izbe (praktické vyučovanie)
     06:20 - 06:50 raňajky v školskej jedálni, odchod na praktické vyučovanie
     06:30 - 07:15 budíček, osobná hygiena, uloženie osobných vecí, poriadok na izbe (teoretické vyučovanie)
     06:50 - 07:35 raňajky v školskej jedálni, odchod na teoretické vyučovanie
     07:00 - 12:05 praktické vyučovanie
     07:45 - 15:00 teoretické vyučovanie
     12:05 - 13:35 obed v školskej jedálni
     12.30 - 16:00 príchod na ŠI, osobné voľno - relax na izbách
     16:00 - 17:30 večerné kŕmenie koní, individuálne štúdium
     17:00 - 18:00 večera v školskej jedálni, upratovanie izieb
     18:00 - 18:30 organizačné pokyny
     18:30 - 21:00 individuálne štúdium, výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť
     21:00 - 21:30 osobná hygiena, príprava na večierku
     21:30 - 21:45 kontrola izieb, večierka
     22:00 - 06:00 nočný kľud
       Ďalšie činnosti
     každú stredu veľké upratovanie izieb a spoločných priestorov
     denne ranné upratovanie izieb
     príprava na vyučovanie
     športová činnosť
     relaxačné a sebaobslužné činnosti
     činnosť záujmových útvarov
     výchovno-vzdelávacia činnosť
     individuálne vychádzky:
     I. ročník                                          do 18:00 hod.
     II. a III. ročník                               do 19:00 hod.    
     IV. ročník                                       do 19:30 hod.